Kvalitetssikring

Vi hjælper med at holde kvaliteten på sporet

Dansk Servicerådgivning bistår med at sikre kvaliteten af rengøringsopgaverne. I dén sammenhæng er kvalitetsmålingsstandarden DS/INSTA 800 et solidt udgangspunkt.

Ved auditering efter DS/INSTA 800 tages der udgangspunkt i standarden, men også de specielle, lokale krav, der måtte være aftalt på det enkelte kontrolsted.

Kontrollerne udføres som visuelle kontroller og typisk elektronisk via en tablet.

Det er af stor vigtighed, at kontrollerne gennemføres i en god tone og med god kommunikation parterne imellem. Dansk Servicerådgivning er bannerfører for den gode tone.

Auditøren indleder normalvis kontrollen med at forklare, hvad der skal ske, ligesom der undervejs er fuld åbenhed om, hvad der observeres.

Efter kontrollen drøftes observationerne, og der aftales – i det omfang det er nødvendigt – deadlines for korrigerende handlinger samt det videre forløb.

Solid dokumentation af rengøring og hygiejne

Alle kontroller afrapporteres skriftligt/elektronisk. Med DS/INSTA 800 er du som kunde sikret en solid dokumentation for kvaliteten og de relevante fokuspunkter.

Kontroller på sundhedsområdet og andre udvalgte bygningstyper suppleres ofte med en kontrol i henhold til de nationale infektionshygiejniske retninger (populært kaldet NIR) eller den lidt ældre hygiejnestandard DS 2451-10.

Dansk Servicerådgivning bidrager til kvalitetssikring hos en lang række forskelligartede kunder.

Kvalitetssikring af rengøringen på

  • hospitaler
  • psykiatriske centre
  • administrationsbygninger
  • uddannelsesinstitutioner
  • daginstitutioner
  • transportsektoren
  • medicinalvirksomheder
  • boligselskaber
  • m.fl.

HJÆLP TIL AT SIKRE KVALITETEN?

Ring 66 13 33 31 og aftal et uforpligtende møde om et samarbejde.