Om INSTA800

FÆLLESNORDISK KVALITETSMÅLINGSSTANDARD

DS/INSTA 800 til beskrivelse og måling af rengøringskvalitet

Dansk Servicerådgivning bistår en række kunder i forbindelse med omlægninger, udbud og stikprøvekontroller foretaget i henhold til standarden DS/INSTA 800, populært kaldet INSTA 800.

Standarden er en fællesnordisk standard, som trådte i kraft 1. september 2000, er et værktøj til måling af rengøringskvalitet. Standarden anvendes i dag i en række kommuner, statslige myndigheder, private virksomheder samt på en del sygehuse.

DS/INSTA 800 er et kvalitetsstyringssystem til at fastlægge og bedømme rengøringskvaliteten ud fra entydigt definerede kvalitetskrav.

Man kunne lidt populært fremstillet sige, at DS/INSTA 800 er et “fælles rengøringssprog”, der letter samarbejdet og kommunikationen mellem kunde og leverandør.

Termer og definitioner

Affald = urenheder der kan samles op

Løst snavs = mindre partikler, som ikke kan hvirvles op

Støv = fine, mindre partikler, der kan danne et lag på objektoverfladen, og som kan hvirvles op.

Pletter = tørre eller fastsiddende våde urenheder, som ikke skyldes skader eller manglende bygningsmæssig vedligeholdelse

Fladesnavs = tørre eller fastsiddende våde urenheder på ikke-afgrænsede områder af en flade, som ikke skyldes skader eller manglende bygningsmæssig vedligeholdelse

Samlinger = forekomster af samme urenhedstype inden for afgrænsede områder på 0,5 x 0,5 meter af en objektgruppe

Tilgængelige steder = umiddelbart frie flader

Svært tilgængelige steder = steder, der ikke er umiddelbart frie

Objektgruppe = gruppe af forskellige rengøringsoverflader

Inspektionsenhed = lokale eller del af lokale på op til 100 m2

Kvalitetsprofil = den aftalte kvalitet på en given inspektionsenhed

Tilfredsstillende kvalitetsniveau (AQL) = kvalitetsniveau i forbindelse med stikprøvekontrol, som er grænsen for tilfredsstillende procesgennemsnit

Parti = en samling inspektionsenheder, som er omfattet af rengøringsaftalen

Partistørrelse = antal inspektionsenheder i et parti

Stikprøvestørrelse = antal inspektionsenheder, der skal kontrolleres

Godkendelsestal (Ac) = det størst tilladte antal afvigende enheder, der tillades for at overholde den aftalte kvalitetsprofil

Afvisningstal (Re) = det mindste antal afvigende enheder i en stikprøvekontrol, som vil føre til afvisning af stikprøven

Stikprøveplan = en specifik plan, der angiver antallet af inspektionsenheder i et parti, som skal kontrolleres og de tilknyttede kriterier for fastlæggelse af godkendelse af partiet

DS/INSTA 800’s historie

Dansk Servicerådgivning har været en aktiv spiller siden den første lancering af DS/INSTA 800.

2000: Standarden lanceres

Efter et solidt samarbejde mellem kommuner, rengøringsselskaber, fagforeninger, indkøbere, arbejdsgiverforeninger, m. fl. lanceres DS/INSTA 800, som er det første bud på et “fælles sprog” til beskrivelse og måling af rengøringskvalitet.

2000: AMU Fyn igangsætter uddannelsesprojekt

AMU Fyn stiller sig i spidsen for udarbejdelse af uddannelse for servicemedarbejdere i DS/INSTA 800. AMU Fyn samler en række interessanter, som deltager i arbejdet med uddannelsen, herunder Odense Kommune, Odense Universitetshospital, AMU Fyn og Dansk Servicerådgivning.

2003: Stenløse Kommune omlægger til INSTA 800

Stenløse Kommune omlægger som landets første kommune fra programmeret rengøring til DS/INSTA 800. Dansk Servicerådgivning bistår kommunen under hele processen.

2006: 2. version lanceres

Den første revision af standarden fra år 2000 publiceres.

2011: 3. version lanceres

Efter et grundigt revisionsarbejde lanceres 3. version af standarden.

2013: Hedensted Kommune indfører standarden

Hedensted Kommune omlægger fra programmeret rengøring til DS/INSTA 800 og udbyder rengøringen i henhold til standarden. Dansk Servicerådgivning bistår kommunen under hele processen.

2018: 4. version lanceres

Efter et grundigt revisionsarbejde lanceres 4. version af standarden. Dansk Servicerådgivning deltager i revisionsarbejdet.

2019: Tillæg til 4. version udgives

Der udgives et mindre tillæg til den gældende 4. version af standarden.

2024: Pernille Bæk bliver formand for Dansk Standards netværk

Dansk Servicerådgivnings chefkonsulent på kvalitetssikringsområdet bliver valgt som formand for Dansk Standards netværk for rengøringskvalitet.